Modelformulier voor Herroeping

 

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier allen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

 

Sieraden by Linda

Grovestins 21

7608 HK Almelo

sieradenbylinda@hotmail.com

06-25046368

 

Ik/Wij(*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomst betreffende verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroept/herroepen (*):

…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Besteld op(*)                                                            Ontvangen op (*)

………………………                                                        …………………………….

 

Naam/Namen consument(en)

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Adres consument(en)

Straatnaam + huisnummer

…………………………………………………………………………………….

Postcode & Woonplaats

…………………………………………………………………………………………

 

IBAN Rekeningnummer consument(en)

………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Datum………………………….

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

Modelformulier Voor Herroeping
RTF bestand – 54,7 KB 329 downloads